NAGRADNA IGRA!!!

nagradna igra web

    31.01.2017.    NAGRADNA IGRA: "SOFA MM NAGRAĐUJE POVJERENJE"

 

 

 

 

 

Na osnovu Odobrenja Federalnog ministarstva financija broj 05-14-2-36/17-A.P. od 24.01.2017.god., SOFA MM d.o.o., Vitez, PC 96/2, objavljuje slijedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"SOFA MM NAGRAĐUJE POVJERENJE"

Član 1. Organizator i službena pravila

Nagradnu igru "Sofa MM nagrađuje povjerenje" organizira i provodi poduzeće "Sofa MM" d.o.o. iz Viteza, sa sjedištem na adresi PC 96/2, 72250 Vitez, ID broj: 4236007490001.

Kampanja će se provoditi po odredbama koje su ovdje napisane (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a koje su obavezne za sve učesnike.

Nagradna igra je organizirana kao marketinška promocija poduzeća "Sofa MM" d.o.o., te proizvoda i usluga istog.

Član 2. Pravni izvori

Kampanja se provodi u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Član 3. Teritorija

Nagradna igra je organizirana i provodit će se na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama koje su određene ovdje.

Trajanje nagradne igre je u periodu od 01.02.2017. do 31.03.2017.

Član 4. Pravo na učešće

Sve osobe starije od 18 godina, koji imaju prebivalište / imaju stalno prebivalište u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koji prihvataju odredbe i uvjete ovih pravila (u daljnjem tekstu: učesnici) mogu učestvovati u ovom takmičenju. Uposlenici Organizatora ne mogu učestvovati u ovoj kampanji.

Učešćem u ovoj kampanji, učesnici potvrđuju da su u potpunosti svjesni ovih odredbi i izražavaju svoju suglasnost u vezi sa ovim. Učešće u ovoj kampanji je jednako prihvatanju obveze da poštuju ta pravila.

Član 5. Proizvodi i uvjeti

Uvjeti za učešće u nagradnoj igri:

Osoba, koja može učestvovati u nagradnoj igri je ona koja:

- U promotivnom periodu od 01.02.2017. do 31.03.2017. ostvari kupovinu u poduzeću "Sofa MM" d.o.o. u skladu s mehanizmom opisanim u članu 7. Pravilnika ovog takmičenja.

Član 6. Nagrade

U ovoj nagradnoj igri, Organizator nudi slijedeće nagrade:

- Samsung LED TV 48"

- Asus Notebook X540SA

- 3 x Tesla Smartphone 3,2 Lite

- 5 x mali servis vozila (zamjena ulja i filtera ulja)

Opis

Količina

Cijena artikla (uključen PDV)

Ukupno KM

Samsung LED TV 48"

1

829,00 KM

829,00 KM

Asus Notebook X540SA

1

499,00 KM

499,00 KM

Tesla Smartphone 3,2 Lite

3

188,60 KM

565,80 KM

Mali servis

5

150,00 KM

750,00 KM

UKUPNO

   

2.643,80 KM

- Ukupna vrijednost nagrada je 2.643,80 KM (PDV uključen)

Član 7. Mehanizam nagradne igre

Opis nagradne igre:

Kupac, koji, tijekom promotivnog perioda od 01.02.2017. do 31.03.2017. kupi bilo koje proizvode minimalne vrijednosti 100,00 KM iskazane na jednom računu i popuni nagradni kupon, koji će dobiti na blagajni poduzeća "Sofa MM", ulazi u takmičenje i ima priliku osvojiti nagradu. Dobitnici nagradne igre će se izvući po završetku nagradne igre.

Ne postoje ograničenja za učestvovanje u nagradnoj igri. Jedan učesnik može popuniti neograničen broj kupona za neograničen broj kupovina na odvojenim računima.

Član 8. Izvlačenje nagrada

Izvlaćenje dobitnika će se izvršiti na datum 04.04.2017. u prostorijama Organizatora, u prisustvu tročlane komisije. Izvlaćenje je javno.

Odmah nakon izvlaćenja i prikupljanja informacija o dobitnicima, učesnici nagradne igre-dobitnici nagrada će biti obaviješteni telefonski o dobijanju nagrade.

Član 9. Validnost nagrade

Nagrade će se preuzeti u prostorijama poduzeća "Sofa MM" d.o.o. u terminu koji će biti naknadno utvrđen, a najkasnije u roku od 7 dana od dana izvlaćenja dobitnika. Nijedna od nagrada se ne može zamijeniti za novac u gotovini. Također, nagrada ne može bii zamijenjena i / ili prenesena na treću stranu. Sve obveze Organizatora prema dobitnicima se obustavljaju od trenutka predaje nagrada.

Član 10. Povjerljivost

Organizator će poduzeti sve potrebne mjere opreza kako bi se osigurala zaštita osobnih podataka, štete od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog otkrivanja, izmjena i / ili distribucije u skladu sa zakonom. Organizator poduzima odgovornost za zaštitu tajnosti osobnih podataka učesnika za vrijeme trajanja ove promocije u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Učesnici promocije imaju slijedeća prava, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka: pravo da budu informirani, pravo na pristup informacijama i pravo da ospori razme akcije.

Učešćem u ovoj nagradnoj igri, učesnici će se posebno i izričito složiti da se njihovi osobni podaci, koji su dati Organizacionom odboru, upisuju u bazu podataka organizatora, s ciljem učestovanja u ovoj kampanji i da bi se proglasili pobjednici.

Organizator će uništiti sve osobne podatke prikupljene od učesnika, osim onih koji su proglašeni pobjednicima nagradne igre, a koji će se čuvati za potrebe računovodstva u skladu sa važećim zakonom.

Prava učesnika su zagarantirana Zakonom o zaštiti osobnih podataka i posebno se odnose na slijedeće:

- Pravo da budu informirani o tome da se podaci prikupljaju

- Pravo da budu upoznati sa informacijama

- Pravo na promjenu podataka

- Pravo na žalbu.

Član 11. Proglašenje dobitnika nagrade

Pravila nagrade igre će biti objavljena u dnevnom listu nakon odobrenja Ministarstva financija, u skladu sa zakonom i na web stranici www.sofa-mm.ba, te istaknuta na prodajnim mjestima poduzeća. U periodu od najviše 10 radnih dana od dana izvlaćenja, rezultati i imena dobitnika biće objavljeni na www.sofa-mm.ba i na facebook stranici Sofa MM.

Član 12. Viša sila

U skladu sa ovim pravilima, viša sila uključuje događaje koji se ne mogu kontrolirati, ispraviti ili predvidjeti od strane Organizatora, uključujući i nemogućnost Organizatora zbog uvjeta koji nastaju neovisno od njegove volje, a čije prisustvo kasnije nemogućava Organizatoru da ispuni svoje obaveze.

U slučaju više sile, gdje događaj spriječava ili odlaže, potpuno ili djelimično, izvršenje pravila i kontinuitet kampanje, organizator će biti oslobođen ispunjavanja svojih obveza za period u kojem je proces bio spriječen ili odložen.

Član 13. Sporovi

U slučaju bilo kakvih sporova koji mogu nastati između Organizatora i učesnika, oni će se riješiti u duhu dobrih poslovnih običaja. Ako stranke ne mogu naći zajedničko rješenje, obje stranke uključene u spor će isti riješiti pred nadležnim sudom.

Sve moguće žalbe, ako ih ima, a koje se odnose na tijek kampanje, mogu se poslati na adresu: Sofa MM d.o.o., PC 96/2, 72250 Vitez, u roku od 2 (dva) tjedna od dana objave dobitnika. Nakon tog roka, Organizator neće uzimati nikakve žalbe u obzir.

Član 14. Službena pravila kampanje

Učešćem u kampanji, učesnici prihvataju ova pravila kao obvezujuća.

Pravila ove kampanje će biti objavljena na web stranici www.sofa-mm.ba

Član 15.

Pravila će stupiti na snagu nakon odobrenja od strane Ministarstva financija.

Vitez, dana 20.01.2017.godine.

SOFA MM d.o.o. Vitez

   

 

 

 

  

smm footer1smm footer2basmm footer3

 

 footerlogo   designer17